در این پادکست درباره معضلی بسیار بزرگ صحبت کرده‌ام، که طی چند دهه گذشته (به ویژه یک دهه اخیر) مسیر حسابداری ایران را کاملا به بیراهه کشانده است. معضلی که من آن را معضل دانشگاهی‌سازی حسابداری در ایران نامیده‌ام.
دوستان حسابدار حتما بارها و بارها هم در دوران دانشجویی و هم در دوران کاری خود با این پرسش روبرو شده‌اند که حسابداری علم است یا فن؟ و تقریبا همه حسابداران را با توجه به پاسخی که به این پرسش می‌دهند می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد؛ گروه نخست، طرفداران این دیدگاه هستند که حسابداری را فنّ می‌دانند، و گروه دیگر که عمدتا دانشگاهیان هستند بسیار پرحرارت استدلال می‌کنند که حسابداری یک علم جدید است که همه مولفه‌های یک علم را داراست.

این قسمت از مجموعه پادکستهای هزار داستان حسابداری را می‌توانید از راههای زیر بشنوید: