به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آکادمی آموزشی، دکتر محسن قاسمی در قالب یک ویدئوی کوتاه نسبت به تله‌ی قواعد ساختگی در رعایت استانداردهای حسابداری و سایر استانداردها و قوانین و مقررات هشدار داد. به گفته وی، در این ویدئوی کوتاه تلاش شده است توجه دوستان و همکاران حسابدار به یکی از متداولترین خطاهای ناخودآگاه ولی در عین حال سیستماتیک که گریبانگیر افراد حرفه‌ای است جلب شود؛ خطایی که آن را «تله‌ی قواعد ساختگی» نامیده‌ است.

فایل این ویدئوی کوتاه در پیوندهای زیر در دسترس علاقه‌مندان است: