بدهی ناشی از قرارداد: تعهد واحد تجاری برای انتقال کالاها یا خدمات به مشتری، که واحد تجاری بابت آن از مشتری مابه‌ازا دریافت کرده است (یا مبلغی از مابه‌ازا سررسید شده است). (استاندارد حسابداری 43 درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان (مصوب 1401))

Contract liability: an entity’s obligation to transfer goods or services to a customer for which the entity has received consideration (or the amount is due) from the customer-  IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers