سوال: بعضی وقتا میخواهیم محتویات چند ستون یا چند ردیف یا چند تا سل اکسل رو با هم ادغام کنیم؟ چطوری اینکارو بکنیم؟

جواب: خیلی راحت!! با فرمول:

(نشانی سل آخر, ... ,نشانی سل دوم ,نشانی سل اول) CONCAT =

و اگه میخواهید بین این کاراکترها یک یا چند فاصله (   )، یا خط فاصله(-)، یا ممیز(/)، یا ویرگول(، یا ,)، یا هر کاراکتر دیگه‌ای باشه، اون کاراکتر رو بین دو تا گیومه (مثلا، برای ویرگول این شکلی: "،" یا برای خط فاصله این شکلی"-" یا برای فاصله این شکلی" ") وارد فرمول کنید:

(نشانی سل آخر," ", ... ," ",نشانی سل دوم," ",نشانی سل اول) CONCAT =

حتی میتونید کاراکترهای متفاوتی رو استفاده کنید. مثلا، بین قلم اول و دوم فاصله باشه، بین قلم دوم و سوم خط فاصله باشه، بین قلم سوم و چهارم ممیز باشه،... الی آخر.