کمکهای بلاعوض دولت

درباره استاندارد حسابداری 10 «حسابداری کمکهای بلاعوض دولت» (IAS20) چه الزاماتی را باید آموزش ببینیم؟

/as10

این‌ استاندارد علاوه بر آنکه باید برای‌ حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ و سایر اشكال‌ كمكهای‌ دولتی‌ بكار گرفته‌ شود؛ همچنین‌ می‌تواند به عنوان‌ بهترین‌ الگوی‌ عمل‌ حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ و سایر اشكال‌ كمك‌ دریافتی‌ از منابع‌ غیردولتی نیز‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.