شناخت و اندازه گیری درآمد

درباره استاندارد حسابداری 3 «درآمد عملیاتی» (IAS18) چه الزاماتی را باید آموزش ببینیم؟

/as3

با توجه به اینکه از ابتدای 2018 در سطح بین‌المللی IFRS15 جایگزین IAS18 شده است؛ در ایران نیز، در راستای پروژه همگرایی استانداردهای حسابداری لازم‌الاجرا در ایران و IFRS، از ابتدای 1404 استاندارد حسابداری 43 «درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان» (مطابق IFRS15) لازم‌الاجرا و جایگزین استاندارد حسابداری 3 «درآمد عملیاتی»، استاندارد حسابداری 9 «حسابداری پیمانهای بلندمدت»، و استاندارد حسابداری 29 «فعالیتهای ساخت املاک» خواهد شد.