در رعایت الزامات استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی، و اصل رجحان محتوا بر شکل (طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی)، اگر واحد تجاری در نتیجه سرمایه‌‌گذاری در منافع واحد تجاری سرمایه‌پذیر بر آن کنترل بدست آورد (یعنی، واحد تجاری سرمایه‌پذیر، «واحد تجاری فرعی» واحد تجاری باشد)؛ در این موارد، واحد تجاری اصلی (علاوه بر ارائه مانده دفتری سرمایه‌گذاری در صورتهای مالی جداگانه (و دفاتر قانونی) خود به «روش بهای تمام‌شده» (پس از کسر کاهش ارزش انباشته) یا «روش تجدید ارزیابی») باید با رعایت الزامات حسابداری مقرر در استانداردهای حسابداری 38 و 39 اقدام به ارائه صورتهای مالی تلفیقی کند.

برای دیدن ویدئو اینجا یا بر روی تصویر بالا کلیک کنید

در اپیزود راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی، از مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی «استانداردهای حسابداری» (اینجا) -  که ویدئوی فوق هشت دقیقه منتخب از آن است - پس از تشریح کامل الزامات حسابداری مقرر در استاندارد 39 برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی، در قالب یک مثال جامع در اکسل، نحوه بکارگیری این الزامات در عمل قدم به قدم آموزش داده شده است. لینک خرید و اطلاعات بیشتر: https://mohsen-ghasemi.com/is

مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی «استانداردهای حسابداری» در قالب هفت مجموعه موضوعی زیر آموزش رعایت همگی الزامات مقرر در مجموعه کامل استانداردهای حسابداری (لازم‌الاجرا در ایران از ابتدای سال 1402) را پوشش داده است:

  1. تهیه صورتهای مالی (1، 2، و 34)
  2. حسابداری داراییها (8، 11، 13، 17، 21، 31، و 32)
  3. حسابداری سرمایه‌گذاریها (15، 18، 20، 38، 39، 40، 41 و IAS40)
  4. شناخت و اندازه‌گیری درآمد عملیاتی (43)
  5. اندازه‌گیری و افشای مالیات بر درآمد (35)
  6. سایر استانداردهای پرکاربرد (4، 5، 10، 12، 16، 22، 24، 30، 36، 37، و 42)
  7. سایر استانداردهای خاص (25، 26، 27، 28، و 33)