نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

آکادمی آموزشی محسن قاسمی در پی دریافت «پروانه نشر دیجیتال برخط» (با اعتبار پنج‌ساله) موفق به دریافت «نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد

/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C

«نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال» از سوی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفا برای وبگاههایی صادر می‌شود که علاوه بر تایید هویت صاحبان آنها، صلاحیت عمومی و تخصصی آنان نیز برای تولید محتوا در فضای مجازی تایید شده باشد. آکادمی آموزشی محسن قاسمی پیش از این نیز موفق به دریافت «نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)» (معتبر تا ٩ شهریور ۱۴۰۴) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و «پروانه نشر دیجیتال برخط» (معتبر تا ٥ آبان ۱۴۰۵) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده بود.