مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی

آکادمی آموزشی محسن قاسمی در پی دریافت «پروانه نشر دیجیتال برخط» (با اعتبار پنج‌ساله) موفق به دریافت «نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد

/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C

«نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال» از سوی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفا برای وبگاههایی صادر می‌شود که علاوه بر تایید هویت صاحبان آنها، صلاحیت عمومی و تخصصی آنان نیز برای تولید محتوا در فضای مجازی تایید شده باشد. آکادمی آموزشی محسن قاسمی پیش از این نیز موفق به دریافت «نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)» (معتبر تا ٩ شهریور ۱۴۰۴) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و «پروانه نشر دیجیتال برخط» (معتبر تا ٥ آبان ۱۴۰۵) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده بود.