مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی استانداردهای حسابداری

توضیحات ویدئویی محسن قاسمی درباره مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی «استانداردهای حسابداری» (تاریخ انتشار: 22 خرداد 1402)

/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

محسن قاسمی در قالب یک ویدئو توضیحاتی را درباره مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی «استانداردهای حسابداری»که از 22 خرداد 1402 از طریق فروشگاه آنلاین آکادمی آموزشی منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار داده شده است، ارائه کرد. این مجموعه ویدئوهای آموزشی در قالب 140 ویدئوی قابل دانلود به مدت 70 ساعت به قیمت 1.100.000 تومان عرضه شده است.