سازمان بورس و اوراق بهادار

دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 18 مهر 1401)

/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-18-%D9%85%D9%87%D8%B1-1401

از سوی مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار «دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» (مصوب 18 مهر 1401، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد.


پرکاربردترین وبسایتهای بورس در ایران

/%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

در این مقاله پرکاربردترین وبسایتهای بورس در ایران معرفی شده‌اند. آشنایی و استفاده از این وبسایت‌ها از ملزومات اصلی فعالیت در بورس در ایران است. (برای خواندن متن کامل بر روی تیتر مقاله کلیک کنید)